Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP gminy Bartoszyce za 2023 rok

W okresie od 17 lutego do 22 marca 2024 roku jednostki OSP Gminy Bartoszyce podsumowały swój kolejny rok działalności oraz przedstawiły plany działalności na 2024 rok. W posiedzeniach wszystkich jednostek udział wziął Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha w towarzystwie zaproszonych gości reprezentujących Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddział Gminny ZOSP RP w Bartoszycach oraz radnych powiatu i gminy. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Walne Zebranie Członków OSP w większości jednostek, jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za ubiegły rok.
 
Dane statystyczne OSP Gminy Bartoszyce przedstawiają się następująco:
- ilość jednostek OSP – 6 (Bezledy, Nalikajmy, Galiny, Kinkajmy, Łabędnik, Wojciechy),
- mężczyźni mogący brać udział w działaniach w wieku 18-65 lat – 140 osób,
- kobiety mogące brać udział w działaniach w wieku 18-60 lat – 19 osób,
- kobiece drużyny pożarnicze – 4 drużyny (Galiny, Kinkajmy, Łabędnik, Wojciechy),
- młodzieżowe drużyny pożarnicze – 5 drużyn (Galiny, Bezledy, Wojciechy, Kinkajmy, Łabędnik),
- ilość zdarzeń na terenie gminy Bartoszyce: 152 (Pożary – 41, Miejscowe Zagrożenia – 107, Alarmy Fałszywe – 4),
- udział jednostek OSP w działaniach i akcjach ratowniczych: Bezledy - 23, Wojciechy - 41, Galiny – 19, Kinkajmy – 17, Łabędnik – 15,
- udział jednostek OSP w uroczystościach, pokazach, piknikach i festynach: Bezledy - 21, Wojciechy - 35, Galiny – 22, Kinkajmy – 19, Łabędnik – 17.
 
W 2023 roku Gmina Bartoszyce zakupiła i przekazała dla OSP Galiny fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania 4x4 o wartość 1 240 578 złotych. Dotychczas użytkowany przez Galiny 9 letni średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki IVECO przekazano dla OSP Łabędnik.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zebrania OSP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin