Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Kontakt

Wykaz telefonów pracowników Urzędu Gminy

Referat Organizacyjny

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Rybicka Monika
Sosińska Jolanta
Kierownik referatu
 
Archiwum zakładowe
Kadry
Nr pokoju 111
tel. 89 307 05 16
Natalia Runowicz
Małgorzata Aftyka
 
Obsługa kancelaryjna
Sekretariat
 Nr pokoju: 108
tel. 89 300 03 69
fax. 89 762 13 93
Patrycja Paterek
 
  Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Nr pokoju: 103
tel. 89 300 06 14
Paulina Maksymik   Obsługa rady gminy, Biuletyn Informacji Publicznej, informacja publiczna
Nr pokoju: 5
tel. 89 307 03 11
Robert Wąsik
 
Jan Janczewski
Jan Biały
 
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
 
Sprawy wojskowe, obrona cywilna
Sport i turystyka
Nr pokoju: 3
tel. 89 307 03 10
Nr pokoju: 2
tel. 89 307 01 88
       
Sylwia Jończyk   Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, rozwój gminy, promocja i komunikacja
Nr pokoju: 103
tel. 89 307 06 14
       

Samodzielne stanowisko ds. oświaty

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Zenona Baranowska   sprawy oświaty
Nr pokoju: 1
tel. 89 300 01 34
 

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Kamil Lech Kierownik referatu Inwestycje komunalne
Nr pokoju: 7
tel. 89 300 00 79
Katrzyna Nurczyk-Wojtkiewicz   utrzymanie dróg, oświetlenie drogowe
Nr pokoju: 8
tel. 89 307 04 59
Bożena Rybak Podinspektor   zamówienia publiczne
Nr pokoju: 9
tel. 89 307 01 50
Anna Wójcik Inspektor gospodarka przestrzenna
Nr pokoju: 8
tel. 89 307 04 59
Emil Bogusławski Podinspektor inwestycja komunalne
 
Nr pokoju: 7
tel. 89 300 00 79
Małgorzata Mycio   zamówienia publiczne, gospodarka komunalna
Nr pokoju: 9
tel. 89 307 01 50
 
 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Stefan Kołodko Kierownik referatu Gospodarka nieruchomościami
Nr pokoju: 6
tel. 89 307 05 12
Agnieszka Sobiecka Podinspektor  rolnictwo i ochrona przyrody
  Nr pokoju: 6
tel. 89 307 05 12
Tomasz Pawłowicz/Paulina Jabłonowska Inspektor
leśnictwo i ochrona środowiska
Nr pokoju: 6
tel. 89 307 05 12
Milena Wojtkiewicz Podinspektor gospodarka odpadami komunalnymi
  Nr pokoju : 10
tel. 89 300 03 76
 
 

Referat Finansowy

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Danuta Główka Kierownik Referatu Skarbnik gminy
Nr pokoju: 104
tel. 89 307 02 84
Barbara Kasjaniuk Zastępca Skarbnika Rachunkowość jednostek i budżetu
Nr pokoju: 101
tel. 89 307 06 00
Anna Synowiec Podinspektor rachunkowość jednostek budżetu
Nr pokoju: 101
tel. 89 307 06 00
Elżbieta Makar Główny specjalista rachunkowość jednostek i budżetu
  Nr pokoju: 101
tel. 89 306 06 00
Beata Tywoniuk Inspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 307 03 23
Stanisława Sawka Podinspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 307 03 23
Anna Jaroszewicz-Morawska Inspektor rachunkowość jednostek i budżetu
Nr pokoju: 105
tel. 89 300 00 91
Anna Kosakowska-Bocis Inspektor odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków księgowość budżetowa
Nr pokoju: 105
tel. 89 300 00 91
Dorota Iwanowicz Główny specjalista wymiar podatku
Nr pokoju: 106
el. 89 300 02 30
Anna Bieniek Inspektor egzekucja podatków i opłat
Nr pokoju: 106
tel. 89 300 02 30
Danuta Zarzeczna Kasjerka obsługa kasy
Nr pokoju: 100
tel. 89 307 05 72
Aneta Haponiuk Specjalista naliczanie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr pokoju: 10
tel. 89 300 03 76
 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

 
Imię i nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Andrzej Rogowicz Informatyk   tel. 89 307 03 76
 
 

Formularz kontaktowy

  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin