Aktualności

Wirwilty - zebranie mieszkańców sołectwa

  • 17-09-2021
Znak sprawy: OA.502.1.2.2021 
 
Z A W I A D O M I E N I E  
z dnia 17 września 2021 r. 
 
Na podstawie §24 uchwały NR XLI/438/2018 Rady Gminy  Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie statutu sołectwa  Wirwilty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r.,  poz. 4596)  
z w o ł u j ę 
na dzień 27 września 2021 r. (poniedziałek)  na godz. 17.00 
 
w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach 
 
zebranie mieszkańców sołectwa Wirwilty 
 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Wirwilty  
 
Proponowany porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej. 4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej. 
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 6. Zamknięcie zebrania. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją