Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”
Dofinasowanie w wysokości 2 500 000 zł
 
Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona termomodernizacja, modernizacja c.o. i c.w.u., dostosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania DPS, w szczególności osób starszych i schorowanych.
 
 
 

Inwestycje Lokalne

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Kosach
Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kosach
Gminna Hala Sportowa w Bezledach
Otwarcie świetlicy w Kinkajmach 
Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojciechach 
Budowa nowej nawierzchni i parkingów w Bezledach
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin