Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w 2023 roku
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 lutego do dnia 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XL/275/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 2165).
 
Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca/kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na :
- kocioł na paliwo stałe spełniający kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
- kocioł gazowy,
- kocioł olejowy,
- ogrzewanie elektryczne,
- urządzenia grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii (pompa ciepła).
 
W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 50% realizowanej inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto kosztów zakupu urządzenia grzewczego. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, posiadające atesty dopuszczające je do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, pod adresem:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
 
Informacje dotyczące zadania dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bartoszyce https://bip.gmina-bartoszyce.pl/10160/Dofinansowanie_wymiany_zrodla_ciepla/. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pod nr tel. 89 307 05 12 lub w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 6.   

Załączniki

Nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków

WOŚP 2023

Siema!
Gmina Bartoszyce po raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!
31 finał odbędzie się na sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach, a na naszej scenie wystąpią:
- Soliści Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
- Grupy Taneczne Gminy Bartoszyce
- Zespoły: "Wojcieszanie", "Sielanka", "Sokoliki", "Gala" i "Teraz My"
- Gwiazda wieczoru "Lipek Cover Band"
Ponadto liczne licytacje, kiermasz ciast i atrakcje dla dzieci.
 

Zabij Nudę w Bezledach

Zabij Nudę w Bezledach!
Warsztaty i konkursy Freestyle/Beat Box, liczne koncerty - jednego dnia, w jednym miejscu!
Zabij Nudę jest miejscem, w którym spotykają się wszyscy aktywni, bez względu na wiek, dziedzinę i rodzaj aktywności. B-boye, koszykarze, skaterzy, artyści i inni spotykają się po raz kolejny, żeby wspólnie, z godnym pochwały zapałem, w atmosferze niczym nieskrępowanej zabawy Zabić Nudę, wspierając przy tym szczytny cel, jakim jest zbiórka pieniędzy na leczenia Marcina, mieszkańca naszej Gminy.
4 lutego 2023 \ Dom Kultury w Bezledach
 
16:00 
Warsztaty 
- Freestyle poprowadzi CH.Z.M
- Beat Box poprowadzi M.C.R
 
18:00 
Konkurs Debiuty
Bitwa Freestyle/Beat Box
Koncerty:
- Maggy Moroz
- Rudxbwooy
- Jagieł / Flipper
- Vito Bigiboi
Gramofony DJ BRD
Imprezę poprowadzi CH.Z.M
 

Bal karnawałowy

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowe zakończenie ferii w Gminie Bartoszyce!!
W programie:
- Gry i zabawy z Klaunadą
- Darmowe dmuchane zjeżdżalnie
- Stoiska malowania twarzy i tatuaży
- Wybór Króla i Królowej balu
Wydarzenie odbędzie się 5 lutego 2023 na Gminnej Hali Sportowej w Bezledach.
 

Ferie w Gminie Bartoszyce

Z przyjemnością przedstawiamy szczegółowy plan zajęć tematycznych organizowanych na czas ferii zimowych 2023, który poza tym, że wypełni wolny czas to jeszcze pozwoli rozwinąć skrzydła na wielu płaszczyznach. 
Szeroka i różnorodna oferta zajęć prowadzonych przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach wprowadzi Was w świat fotografii, teatru, muzyki, sztuki, tańca. Możliwym stanie się nawet zaprogramowanie pracy robota. 
Zajęcia odbędą się w świetlicach wiejskich, Domach Kultury w Bezledach, Łabędniku, Rodnowie oraz Szkole Podstawowej w Wojciechach.
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bartoszyce

Międzynarodowe Targi Bydła

Wizyta francuskich i rumuńskich strażaków

W dniach 10-15 stycznia 2023 r. Gmina Bartoszyce gościła delegacje strażaków z Francji i Rumunii ramach programu Erasmus+.
Francuzi to emerytowani i aktywni ratownicy Centrum Ratunkowego, a jednocześnie strażacy ochotnicy z miejscowości Ploeuc-L’Hermitage. Natomiast Rumunii to ratownicy Wojskowej Straży Pożarnej z trzech jednostek z miejscowości Alba Iulia, Sebes i Aiud, Departament Alba.
 
Delegacja miała okazje zwiedzić strażnice (OSP Wojciechy, OSP Bezledy, OSP Galiny) oraz poznać pracę naszych druhów od wewnątrz. Goście mieli również możliwość poznania części naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podczas wizyty w Olsztynie Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP, wyposażeniem JRG 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, a także możliwościami i procesem szkolenia realizowanym przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie.
 
Ponadto, delegacje miały możliwość odwiedzić Lotniskową Straż Pożarną (Lotnisko Olsztyn-Szymany), Wojskową Straż Pożarną, Przejście Graniczne Bezledy-Bagrationowsk, Pałac i Folwark w Galinach, Stanowisko Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego, siedzibę byłego Aresztu Śledczego oraz Bramę Lidzbarską.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

50Galeria zdjęć: Wizyta francuskich i rumuńskich strażaków w Gminie Bartoszyce

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

W dniu 30.12.2022 r. (piątek) 
Urząd Gminy Bartoszyce
będzie czynny do godz. 13:00.
1 2 3 4 5 6 ... 58

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin