Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XXI Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Ogłoszenie dnia 10 lutego 2020 roku o godz. 1100  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX  sesji z dnia 24.01.2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2032,   
  2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020,
  3. zmian w Uchwale Nr XVII/110/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy poprzez zmianę nazwy i adresu szkoły oraz przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej z budynku szkoły w Sokolicy do głównego budynku szkoły w Kinkajmach,
  4. przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020”,
  5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.
                                                                                         
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Iwański

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?