Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce

Otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00, w formie on-line przy użyciu aplikacji webex.
 
Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie znajdującego się w załączniku wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres a.nowik@warmia.mazury.pl  do dnia 18 stycznia br.

Załączniki

Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka "Najpiękniejsze wspomnienia..." 
 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Bartoszyce w następujących kategoriach:
a) przedszkolaki,
b) uczniowie klas I - III szkół podstawowych,
c) uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
 
Prace należy wykonać indywidualnie.
Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4.
Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek.
Do przesłanych lub dostarczonych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl, zawierającą imię i nazwisko, kategorię konkursową, dane do kontaktu (nr telefonu, e-mail, itp.), a także w razie występowania - adres placówki, telefon oraz dane opiekuna.
 
Narysuj swoje wspomnienia z babcią i dziadkiem, które najbardziej lubisz i przekaż nam najpóźniej 21 stycznia 2022 r.
Prace graficzne można wysyłać na maila: promocja@gmina-bartoszyce.pl, pozostałe prace prosimy składać w sekretariatach wyznaczonych miejsc:
Dom Kultury w Bezledach,
Dom Kultury w Wojciechach,
Dom Kultury w Rodnowie,
Dom Kultury w Łabędniku,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach,
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach,
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach,
Szkoła Podstawowa w Krawczykach,
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach,
Szkoła Podstawowa w Rodnowie,
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie,
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach.
 
 
 
 

Załączniki

❤️Przyłącz się z nami do WOŚP w Gminie Bartoszyce! ❤️

❤️Przyłącz się z nami do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Gminie Bartoszyce! ❤️
 
 
????Tworzysz rękodzieło?
????Masz firmę i chciałbyś przekazać voucher z usługami?
????Posiadasz w domu unikatową rzecz?
????A może robisz pyszne wypieki lub pierogi?
 
Wszystko możemy wystawić na licytację. W formie przedmiotu lub voucheru.
 
Jeżeli chciałbyś coś przekazać. Skontaktuj się z nami:
promocja@gmina-bartoszyce.pl lub pod nr. tel. 89 761-57-65
 
Fanty zbieramy w Domach Kultury na terenie Gminy Bartoszyce
(Bezledy, Rodnowo, Wojciechy, Łabędnik).
 
Zachęcamy do wspólnej pomocy ❤️
 

Harmonogram zajęć 2022 w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce

Po przerwie wracamy do zajęć w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce!
Przedstawiamy Państwu aktualnych harmonogram na 2022 rok.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie.
Do zobaczenia na zajęciach! 
 

Dodatek osłonowy

Informacje dot. wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Szylina Wielka

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy https://bip.gmina-bartoszyce.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce w pokoju nr 10.
 
Kompletne wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu ilości odpadów, na których usunięcie Gmina Bartoszyce otrzyma dofinansowanie.
Decyduje kolejność składania kompletnych wniosków.
 
Odpady rolnicze powinny zostać przygotowane do odbioru poprzez oczyszczenie z wszelkich pozostałości masy zielonej, słomy, siana oraz gleby.
 
Odpady powinny być posegregowane na następujące frakcje:
  1. folie rolnicze,
  2. siatki i sznurek do owijania balotów,
  3. opakowania po nawozach i typu Big Bag,
spakowane do osobnych worków typu Big Bag oraz przetransportowane we własnym zakresie we wskazane przez Gminę Bartoszyce miejsce.
 
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Poziom dofinansowania oraz termin realizacji zadania są uzależnione od otrzymania przez Gminę Bartoszyce oraz od ostatecznej ceny oferty wykonawcy.
 
Wszelkie informacje o zbiórce odpadów rolniczych można uzyskać w Urzędzie Gminy Bartoszyce, pok. 10 lub pod nr telefonu (89) 300-03-76.
 
                                                     Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                                                                            /-/ Andrzej Dycha

Załączniki

Informacja Urzędu Statystycznego w Rzeszowie dotycząca badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Szanowni Państwo,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.
Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.
 
Sprawozdania można przekazywać:
- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,
- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,
- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów
 
Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.
Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…
 
Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.
 
1 2 3 4 5 6 ... 40

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin