Gmina Bartoszyce

Logo: Urząd Gminy Bartoszyce

zmieniamy się na lepsze

Wezwanie

Dodano: 19.11.2021
WEZWANIE
 
do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy złożyli oświadczenia w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR
 
Gmina Bartoszyce wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających, że krewny ucznia w linii prostej wskazany w oświadczeniu pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, jakimi są:
  • zaświadczenie, 
  • świadectwo pracy, 
  • legitymacje ubezpieczeniowe 
  • lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.
Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Bartoszyce (pokój nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021 roku w  godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek - piątek 7:00-15:00.
W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym  uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.
 
Ponadto informujemy, że powyższe wezwanie do złożenia dokumentacji nie jest zależne od Gminy Bartoszyce i to nie ona jest odpowiedzialna za wprowadzane zmiany w regulaminie konkursu. Zgodnie z wcześniejszymi zapisami oświadczenia, osoba je składająca nie miała obowiązku udokumentowania faktu zatrudnienia w PPGR oraz zamieszkiwania w miejscowości lub gminie popegeerowskiej krewnego w linii prostej ucznia, którego dotyczyło oświadczenie (rodzica, dziadka, pradziadka itp.).

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin